درباره ما

عزیمت زائرین به عتبات عالیات جهت شرکت در مراسم اربعین تا قبل از سال 1394 بر عهده سازمان حج و زیارت و پس از آن با توجه به افزایش جمعیت، ضرورت بسیج امکانات و استفاده از ظرفیت دستگاه های دولتی به وزارت کشور واگذار شد. از سال 1394 مسئولیت اربعین در وزارت کشور در چارچوب ستادی بنام ستاد مرکزی اربعین حسینی (ع) و متشکل از کمیته های تخصصی با مسئولیت وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادهای عمومی و مردمی و ... امر مدیریت و ساماندهی اربعین حسینی (ع) انجام می گردد. در این راستا ستاد متناظر ستاد مرکزی اربعین حسینی در هر استان از جمله استان لرستان تشکیل و درحال فعالیت می باشد. 


چاپ